เริ่มโปรโมทเว็บให้มีอันดับ

การเริ่มต้นโปรโมทเว็บ ขั้นตอนแรกต้องมีการสร้างเนื้อหาที่สามารถเรียกคนเข้าชมได้และหากทำให้ผู้ชมติดตามอยู่เสมอและไม่ไปไหน นั่นถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง แต่จะทำอย่างไรให้คนๆ นั้นเข้ามาเจอยังเนื้อหาที่เราเขียนขึ้นได้ ลิ้งเป็นสิ่งสำคัญ การโปรโมทเว็บ เป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก รองจากเนื้อหาที่ดี

เนื้อหาที่ดีมากๆ แต่ไม่มีคนสนใจเพราะเข้าถึงยาก ก็ไม่ประสบความสำเร็จ
เนื้อหาไม่ดี แต่ทางเข้าชมมีมาก หลายคนหลงเข้ามาแล้วก็หนีไป ก็ไม่ถือว่าประสบความสำเร็จ

เห็นข้อแตกต่างสองข้อด้านบนหรือไม่…

รับแลกลิ้งอัตโนมัติ

ข้อแรก เนื้อหาที่ดี แต่เรา้ต้องปรับปรุงทางเข้าให้มีหลายทาง ซึ่งการโปรโมทเว็บในเรื่อง การฝากลิ้ง เป็นหัวใจสำคัญ
ข้อสอง เนื้อหาไม่ดี แต่เรามีลิ้งที่จะสามารถเข้าถึงเนื้อหานั้นได้หลายทาง การโปรโมทเว็บในเรื่้อง การปรับปรุงเนื้อหา เป็นหัวใจสำคัญ

แน่นอน หัวใจสำคัญมีทั้งลิ้ง และเนื้อหาที่ดี จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปไม่ได้ เพราะฉะนั้นแล้ว เมื่อเราได้ทำการโปรโมทเว็บไปแล้ว ควรจดบันทึกรายการที่เราทำไว้ เพื่อเก็บเป็นสถิติไว้วิเคราะห์ ว่าผลที่ได้นั้น เกิดจากลิ้ง หรือเกิดจากเนื้อหา ที่เป็นหัวใจสำคัญทั้งสองอย่าง และควรทำให้สัมพันธ์กัน ไม่ควรมีอย่างใดอย่างหนึ่งดีกว่า หรืออย่างใดอย่างหนึ่งแย่กว่า ควรให้เท่าเทียมกัน

มีลิ้งที่ดี แต่เนื้อหาไม่ดี หากไม่รีบปรับปรุงเนื้อหา ก็อาจจะสายเกินไปที่จะเรียกจำนวนคนเข้าชมได้ หรือมีเนื้อหาที่ดี แต่ไม่พัฒนาเรื่องลิ้งเข้า ก็อาจไม่ทันการณ์ในการเรียกจำนวนคนเข้าชมได้

ตัวอย่างเนื้อหาที่ดี :
real blog