ต้นหอมญี่ปุ่น Japanese Bunching Onion ใน ผักเม็ด Bio Veggie

เคยสงสัยไหมว่า ทำไมในผักเม็ด Bio Veggie มีส่วนผสมของ หอมญี่ปุ่น (Japanese Bunching Onion) วันนี้ tphealthyplus.com มีคำตอบมาอธิบายว่าทำไม ผักที่จัดอยู่ในตระกูล Alliaceae หรือ Amaryllidaceae ซึ่งมีลักษณะทั่วไปประกอบด้วยราก ที่เป็นระบบ fibrous root และ root hair นั้นมีส่วนสำคัญอย่างไรในผักอัดเม็ดของเรา เพราะผลิตภัณฑ์ผักเม็ด Bio Veggie นั้น คัดสรรจากพืชผักสดที่มีคุณค่าทางอาหารและโภชนาการสูงจากการเพาะปลูกบนพื้นที่ภูเขาสูงในสภาวะแวดล้อมและการควบคุมมาตรฐานอันดีเยี่ยม

ต้นหอมญี่ปุ่นนั้น ลักษณะทั่วไปจะประกอบด้วยราก ที่เป็นระบบ fibrous root และ root hair ลำต้นจริงมีลักษณะเป็นแผ่นอยู่ระหว่างรากและใบ ใบมีลักษณะเป็นหลอดยาว คล้ายใบหอมขนาดใหญ่ มีจำนวน 6-7 ใบต่อต้น โดยใบนอกจำนวน 4 ใบ จะเป็นใบแก่ ใบอ่อนจะอยู่ด้านในจำนวน 2-3 ใบ ลำต้นเทียม คือ ส่วนของกาบใบ(scape) ทำหน้าที่สะสมอาหารเป็นส่วนที่นำมาบริโภคซึ่งจะขยายตตัวตามยาว โดยทั่วไปลำต้นเทียมสูง 25-75 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 3-7 ซม. ดอกอาจผสมตัวเอง หรือผสมข้ามกับ A. cepa หรือ fistulosm ทำให้เกิดสายพันธุ์ใหม่หลายสายพันธุ์ การขยายพันธุ์โดยใ้ช้เมล็ด และการแยกกอ

สภาพที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต หอมญี่ปุ่น (Japanese Bunching Onion) ดินที่เหมาะสมกับ หอมญี่ปุ่น ควรร่วนซวย หรือร่วนปนทราย หน้าดินลึก ระบายน้ำได้ดี และมีอินทรีย์วัตถุสูง ไม่สามารถเจริญได้ดีในดินที่เป็นกรดจัด pH ที่เหมาะสมคือ 0.6-6.8 ในดินที่มี pH ต่ำ ควรใส่ปูนขาวปรับสภาพดิน ต้นหอมปกติจะไม่ลงหัว แต่ในกรณีที่มีช่วงแสงยาวกว่า 12 ชั่วโมงต่อวัน และมีอุณหภูมิสูงกว่า 20C หัวจะเจริญแต่จะมีขนาดเล็กไม่เกิน 10 ซม. และเมื่อผ่านอุณหภูมิต่ำกว่า 13C และช่วงแสงสั้น พืชจะแทงช่อดอก ส่วนในเขตร้อนดอกจะไม่เจริญ สภาพแปลงปลูกควรได้รับแสงอย่างเต็มที่

การใช้ประโยชน์ และคุณค่าทางอาหารจากต้นหอมญี่ปุ่น (Japanese Bunching Onion) ส่วนที่นำมาบริโภคของ หอมญี่ปุ่น นั้นคือลำต้นเทียมที่มีลักษณะกลมยาวสีขาว ประกอบด้วย provitamin A และ C ในสภาพอุณหภูมิต่ำ จะประกอบด้วยน้ำตาล และโปรตีนสูง สารระเหยในพืชตระกูลหอมส่วนใหญ่ คือ propyl disulfide และ methyl disulfide สารกระตุ้นต่อมน้ำตา (lachrymator inducing compound) คือ thiopropanal sulfoxide ป้องกันหลอดเลือดหัวใจตีบ ลดคลอเลสเตอรอล ความดันโลหิต มีโพแทสเซียมช่วยในการขับปัสสาวะ ขับกรดยูริค

แต่การจะได้มาซึ่งสารอาหารจำเป็นต้องบริโภคเป็นจำนวนหลายต้นต่อความต้องการสารอาหารใน 1 วัน แล้วหากคุณไม่ชอบที่จะบริโภคต้นหอมญี่ปุ่น เรามีทางเลือกสำหรับการรับประทานผักแบบง่ายๆ ด้วย เม็ดผัก Bio Veggie สำหรับคุณวันละ 5 เม็ดแล้วดื่มน้ำตามประมาณ 2 แก้ว เพียงเท่านี้คุณก็ได้รับสารอาหารจากต้นหอมญี่ปุ่นแล้ว

สั่งซื้อผักเม็ด Bio Veggie ได้ที่นี่ http://www.tphealthyplus.com/bioveggie.php