น้ำท่วมผักแพง ทานผักเม็ด Bio Veggie กันดีกว่า

น้ำท่วมปีนี้ถือเป็นมหาอุทกภัยในรอบ 50 ปีที่ผ่านมา คนในวัยเราๆ ท่านๆ อาจจะยังไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนว่าเหตุไหนน้ำถึงได้ท่วมมิดหลังคาบ้านเรือนมากมายถึงเพียงนี้ รวมทั้งพื้นที่เพาะปลูกต่างๆ ที่อยู่ในที่ราบลุ่มทั้งภาคกลางและภาคเหนือส่วนใหญ่เสียหายหนัก เป็นเหตุให้ผลผลิตที่ได้จากเกษตรกรลดน้อยลงไปมาก ทำให้ต้องนำเข้าพืชผักชนิดต่างๆ เพื่อเป็นช่องทางเสริมสำหรับการบริโภคทั้งในครัวเรือนและในภาคอุตสาหกรรม

น้ำท่วม ผักแพงแบบนี้ สำหรับผู้ไม่ชอบรับประทานผัก ย่อมไม่ได้รับผลกระทบใดๆ มากนัก แต่ในทางอ้อมแล้วนั้นได้รับผลกระทบโดยตรง เพราะน้ำท่วม ไม่เพียงแต่ผักจะแพงอย่างเดียว หมู เห็ด เป็ด ไก่ ก็แพงตามไปด้วย เนื่องจากพื้นที่เลี้ยงสัตว์เหล่านี้ก็จำเป็นต้องใช้ พื้นดิน เป็นแหล่งหลักในการเลี้ยงดูแลรักษา ผักหลายชนิดสามารถปลูกได้แบบไม่ต้องใช้ดิน ปลูกได้บนดาดฟ้าหลังคาเรือน แต่สัตว์ทั้งหลายไม่สามารถนำไปเลี้ยงบนหลังคาได้ อีกทั้งอาหารการกินของเค้าก็มาจากพืชผัก หรือหญ้า ตามพื้นดินอีก ผลกระทบเหล่านี้เป็นเหตุให้เนื้อสัตว์ทั้งหลาย แพงขึ้นตามไปด้วย

ทางเลือกสำหรับผักแพง น้ำท่วม แบบนี้ ร่างกายได้รับวิตามินและสารอาหารจากผักครบถ้วน แบบไม่ต้องเหนื่อย ด้วยผลิตภัณฑ์ผักอัดเม็ดเพื่อสุขภาพ ผักเม็ด Bio Veggie ของเรา สามารถทดแทนสิ่งที่ขาดหายไปได้ ทดลองรับประทานได้แล้ววันนี้ ที่ ผักอัดเม็ด Bio Veggie