Veggies Come First Food Rules

หนังสือเรื่อง Food Rules ของไมเคิล พอลแลนนั้น แนะนำเรื่องการกินแบบง่ายอย่างน่าสนใจว่า “Eat food, not too much, mostly plant” ซึ่งให้ความหมายว่า “กินอาหารอย่ามากไป ใช้พืชเป็นหลัก” ข้อความสั้นๆ นี้ตีความหมายได้สาระและสื่อถึงวิถีชีวิตของการกินเพื่อสุขภาพได้เป็นอย่างดี และใครอ่านแล้วก็คงไม่ยากเกินความเข้าใจ

ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม มนุษย์ก็ฝืนธรรมชาติด้วยการกินเนื้อสัตว์เป็นหลัก กินพืชเป็นรอง แถมกระแสในโลกปัจจุบันยังไม่ได้จำกัดการกินอยู่ที่พืชและสัตว์ แต่ยังคงรวมไปถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปสกัดสังเคราะห์จากสิ่งต่างๆ ที่เชื่อกันว่า กินได้ ก็ยิ่งสร้างความสับสนในเรื่องของการกินอยู่มากว่า อะไรกินได้ และควรกิน กินแล้วดีมีประโยชน์จริงหรือกินแล้วมีโทษ ซึ่งน่าแปลกใจว่าอุตสาหกรรมอาหารที่สามารถผลิตอาหารที่ทำให้คนกินเข้าไปเจ็บป่วยได้ออกมา หรือเราเองที่กินอาหารหลายประเภทเกินไปจนทำให้ร่างกายป่วย ด้วยความสับสนวุ่นวายและความไม่รู้ถึงแก่นแท้ของการกินนี่เอง ทำให้เกิดกระแสกินง่ายอยู่ง่ายที่ธรรมชาติได้วางเส้นทางไว้ให้ว่า กินผักเป็นหลัก กินเนื้อสัตว์เติมรส

จากมุมมองของการกินผักเป็นหลัก กินเนื้อสัตว์เป็นรองนั้นมีการกล่าวถึงกันมาก แต่พฤติกรรมการกินของคนทั่วไปก็ยังคงวนเวียนอยู่แต่เนื้อเป็นหลักก่อน การกินเนื้อสัตว์ให้น้อยลงแตกต่างกับการกินเพื่อสุขภาพที่ให้งดเนื้อสัตว์ไปเลย ทั้งที่จริงๆ แล้วคนที่กินเนื้อสัตว์สัปดาห์ละ 1-2 ครั้งก็มีสุขภาพดีไม่แพ้คนที่กินผักอย่างเดียว นั่นเพราะความเข้าใจผิดหรือความจริงด้านเดียวที่กลุ่มคนรักสุขภาพพยายามบอกกับเราๆ ความจริงเราสามารถกินเนื้อสัตว์ได้ แต่กินให้น้อยกว่าพืช และที่สำคัญ ควรเลือกเนื้อสัตว์ที่ดี เพราะสิ่งที่สัตว์กินเข้าไปเป็นอาหารย่อมส่งผลต่อผู้กินเนื้อสัตว์นั้นด้วยเช่นกัน

ผักหลากหลายชนิดมีคุณค่าของตัวมันเอง คนส่วนใหญ่คิดว่าเพียงแค่กินผักชนิดใดชนิดหนึ่งก็ดีต่อสุขภาพแล้ว นั่นเป็นความเข้าใจที่ผิด ผักแต่ละชนิดแต่ละส่วนแต่ละสี ล้วนให้คุณค่าแตกต่างกันออกไป การกินผักชนิดใดชนิดหนึ่งเพียงอย่างเดียวทำให้ได้คุณค่าเพียงด้านเดียว ในมุมกลับกัน ถ้ากินผักหลากหลายคละเคล้าหลายชนิดก็จะได้คุณค่าที่หลากหลายมากมายตามมาด้วย จึงควรทำความเข้าใจกับชนิดและประเภทของผักไว้หลายๆ แบบ แต่การกินผักไม่ต้องวุ่นวายจดจำอะไรมากมาย

อย่างดีที่สุดคือไม่ควรกินผักประเภทเดียว แต่ควรผสมคละเคล้ากันไปให้ได้หลากหลายประเภททั้งชนิด สี ส่วนที่กินได้ มากที่สุด เพื่อประโยชน์ที่ครอบคลุม ผักอัดเม็ด Bio Veggie ชนิดรับประทาน บรรจุ 1 ซอง 5 เม็ด 5 สี ประกอบไปด้วยผักหลากหลาย ซึ่งถูกแบ่งย่อยไปตามลักษณะทางพฤกษศาสตร์ มีสารอาหารครอบคลุมสูงสุดในบรรดาผักหลากหลายชนิด

อ้างอิง : Gourmet & Cuisine, Oct.2011