มารู้จัก ผักเม็ด Bio Veggie กัน

รู้จักกับ ผักเม็ด Bio Veggie กันดีกว่า ด้วยคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ คือ ผักเม็ด Bio Veggie มี 5 สี สีของผักเม็ดนั้นเป็นสีที่ได้จากธรรมชาติอย่างแท้จริงของผักสดหลากหลายชนิด เช่น สีเหลืองจากฟักทอง สีม่วงจากบีทรูทและกะหล่ำปลีแดง สีส้มได้จากแครอท สีเขียวนั้นได้จากป๋วยเล้ง และสีเขียวเข้มนั้นได้จากบล๊ิอคโคลินี โดยไม่มีการเติมแต่งสีสังเคราะห์เพิ่มเติมแต่อย่างใด ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทผักเม็ด BioVeggie ผลิตภัณฑ์ผักอัดเม็ด Bio Veggie ได้คัดสรรพืชผักสดต่างๆ ที่มีคุณค่าทางอาหารและโภชนาการสูง จากการเพาะปลูกบนพื้นที่ภูเขาสูงในสภาวะแวดล้อมและการควบคุมมาตรฐานอันดีเยี่ยม

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทผักเม็ด Bio Veggie ได้รวบรวมและคัดสรรผักสดที่มีคุณค่าทางอาหารสูงสุดของพืชผักชนิดต่างๆ ผ่านกระบวนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีทางวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์การอาหาร สามารถถนอมรักษาสารอาหารที่ได้จากธรรมชาติที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายให้คงอยู่ในรูปของผักอัดเม็ด Bio Veggie นี้ได้ ซึ่งสะดวกต่อการบริโภคและมีคุณค่าทางอาหารสูงสุด ดังแสดงไว้ในผลลัพธ์การวิเคราะห์ข้างกล่องบรรจุภัณฑ์

ผัก อัด เม็ด bio veggie มีสารอาหารจากผัก ครบถ้วน ไม่ผสมสารสังเคราะห์ใดๆ

ผักอัดเม็ด Bio Veggie นั้น บรรจุในซองสีเขียวปิดสนิทจำนวน 5 เม็ด ต่อ 1 ซอง ปริมาณน้ำหนักสุทธิ เท่ากับ 250 มก./เม็ด หรือ 1,250 มก./ซอง โดยวิธีง่ายๆ ที่จะได้รับสารอาหารครบถ้วนควรบริโภคอย่างน้อย 1-2 ซองต่อวัน เช้า หรือเย็น และดื่มน้ำตามพอสมควร เนื่องจากมี Fiber เป็นส่วนประกอบจำเป็นต้องมีน้ำเพื่อทำละลาย หากดื่มน้ำน้อยจะไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใด เพียงแต่มีอาการหิวน้ำและคอแห้งเหมือนปกติทั่วไปนั่นเอง

วิธีการเก็บรักษา เมื่อเปิดซองแล้วควรรับประทานให้หมด ควรเก็บไว้ในที่แห้งและเย็น ให้พ้นจากแสงแดด สนใจทดลองใช้ โปรดสั่งซื้อสินค้า ผักเม็ด Bio Veggie ได้แล้ววันนี้

ผักเม็ด ผักอัดเม็ด Bio Veggie

ผลิตภัณฑ์ ผักอ้ดเม็ด วี ไบโอเวกกี้ นั้นผลิตโดย บริษัท ไบโอเวกกี้โปรดักส์ จำกัด จัดจำหน่ายโดย บริษัท โตมี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด