ความรู้ในการออกกำลังกายของสตรีหลังคลอดบุตร-

จากน้ำหนักที่ลดลงทรวดทรงที่กลับคืนมา เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาของคุณแม่ส่วนใหญ่ สูติแพทย์แนะนำว่า การออกกำลังกายหลังคลอดบุตร ควรจะรอจนกระทั่ง 6 อาทิตย์ หรือหลังจากที่ได้ไปตรวจภายในหลังคลอดแล้ว แต่คุณสามารถออกกำลังกายได้ด้วยตัวของคุณเอง โดยเริ่มต้นก่อน 6 อาทิตย์ แต่การวิธีการออกกำลังนั้น จะเป็นเพียงการออกกำลังกายเบาๆ ตามที่ร่างกายคุณรับได้ แล้วจะเริ่มอย่างไรดี หญิงที่ตั้งครรภ์นั้น เส้นเอ็นและข้อต่อของร่างกายจะมีความยืดหยุ่นมากกว่าปกติ ภาวะเหล่านี้จะกลับคืนมาเป็นปกติ เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 5 เดือน หลังคลอด การออกกำลังกายจึงควรเริ่มต้นด้วย การยืดกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น แต่เพียงเบาๆ สำหรับวิธีการออกกำลังกายหลังการคลอดบุตร

ข้อพึงระวังถ้าคุณเป็นคนที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอตอนตั้งครรภ์ จนถึงก่อนคลอด คุณสามารถเริ่มออกกำลังกายได้เร็วกว่า คนที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย หรือหยุดออกกำลังกายเมื่อตั้งครรภ์ ถ้าเป็นกรณีหลังคุณคงต้องค่อยๆ เริ่มช้ากว่าปกติ และคุณไม่ควรออกกำลังกายที่มีการใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องในช่วง 1 เดือนแรก เนื่องจากกล้ามเนื้อหน้าท้องที่ยืดขยายออกยังไม่กลับเข้ามาสู่ที่ปกติ วิธีการดูง่ายๆ ว่ากล้ามเนื้อคุณกลับเข้าสู่ที่ปกติหรือยังคือ

http://women.vwander.com/mom/การออกกำลังกายหลังคลอด.html