น้ำท่วม ผักแพง หันมาทาน ผักเม็ด

ปัญหาสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันนี้ นับวันจะยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เกิดผลกระทบหลากหลายด้านทั้งอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และความเป็นอยู่

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลผลิตทางการเกษตรชนิดต่างๆ นั้นเป็นต้องหยุดชงัก แปลงผักแปลงผลไม้เสียหายนับหมื่นๆ ไร่

นี่ยังไม่รวมถึงปัญหาทางด้านสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิต ที่ในขณะนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าว่าน้ำจะลดลง

ทุกครั้งที่เกิดปัญหาน้ำท่วม อุทกภัยเกิดขึ้นสิ่งที่ตามมานั้นคือการขึ้นราคาของสินค้าหลากหลายชนิด ไม่เพียงแต่ผักผลไม้

แต่อาจรวมถึงสินค้าที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันเกือบทุกอย่างทั้งของอุปโภค บริโภค เรียกว่า เคราะห์ซ้ำกรรมซัดจริงๆ จะว่าไปแล้วก็เป็นไปตามกลไกตลาด เพราะของที่มีความจำเป็นมากและหาได้ยากก็ย่อมต้องมีราคาสูงเป็นธรรมดา

อย่างราคาผักหลายชนิด ที่เป็นส่วนประกอบของอาหารหลักๆ หลายอย่าง แต่ปัญหานี้อาจจะหมดไป ด้วยการรับประทานผักเม็ด Bio Veggie เพราะสามารถเก็บไว้ได้นานแรมเดือน

อีกทั้งอยู่ในภาชนะปิดสนิท จึงไม่ต้องกังวลกับการโดนน้ำท่วมทำลายสรรพคุณ ผักเม็ด Bio Veggie นั้นมีสรรพคุณของผักหลากหลายชนิด

มีประโยชน์ต่อร่างกายเทียบเท่ากับการรับประทานผักสดมากถึง 1 ชามโตเลยทีเดียว