Notifications
Clear all

ผู้ว่าฯ กระบี่ร่วมกับมิชลิน เป็นตัวแทนส่งมอบหมวกนิรภัยให้กับเด็ก ๆ ในกระบี่

1 Posts
1 Users
0 Likes
36 Views
Posts: 0
 Anonymous
Topic starter
Joined: 53 years ago

เมื่อวานนี้ (30 พ.ย.65) จังหวัดกระบี่ นำโดย นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการ ได้ต้อนรับ คณะผู้บริหารบริษัท สยามมิชลิน จำกัด ประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกประกอบไปด้วยออสเตรเลีย รวมทั้ง ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล สยามมิชชินประเทศไทย ประกอบไปด้วยคณะ

ได้ร่วมกิจกรรม รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ประกอบกับการส่งมอบหมวกนิรภัยให้กับโรงเรียนต้นแบบการภายใต้โครงการ "มิชลินรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ใส่หมวกนิรภัยให้น้อง" โดยมี นายกิตติพนธ์ วุฒิวงศ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย จว.กระบี่ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ 8 อำเภอ แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวเนื่อง เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมพนมเบญจา (ชั้น 5) ณ ศาลากลาง จ.กระบี่

ในการนี้ นายมานูเอล มอนตานา ประธานกลุ่มมิชลิน ประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกรวมไปถึงออสเตรเลีย ให้ข่าวว่า มิชลินริเริ่มและสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนร่วมกับภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชน ในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย หรือ Micelin Safe on the Road

ซึ่งมิชลินดำเนินการในประเทศไทยมาเป็นเวลากว่า 27 ปี โดยมุ่งเสริมสร้างการสัญจรที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกเกีบการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยรวมถึงมีวินัย โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน เพื่อให้เป็นผู้ใช้รถใช้ถนนรุ่นใหม่ที่มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมรวมถึงมีบทบาทในการสร้าวการสัญจรที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นให้กับสังคมไทย

มอบหมวกกันน๊อคพันใบ ชาวกระบี่ขอบใจมิชลิน

มิชลินใส่ใจ ดูแลความปลอดภัยให้น้อง ส่งมอบหมวกนิรภัยพันใบ

เราเล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการกระบี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100 % ซึ่งริเริ่มในหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น แล้วก็เชื่อมั่นว่าด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของผู้ดำเนินโครงการฯ จะส่งผลให้ จว.กระบี่ประสบความสำเร็จในการลดอุบัติเหตุได้อย่างยั่งยืน จนได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศซไทย ที่มีความปลอดภัยทางถนนสูงสุด สำหรับผู้อยู่อาศัยรวมทั้งนักท่องเที่ยว

เนื่องจากจังหวัดกระบี่ มีจำนวนผู้บาดเจ็บประกอบไปด้วยเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการขับขี่รถจักรยานยนตร์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย ทาง จ.จึงได้ริเริ่มโครงการ "กระบี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%" ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยทางถนนประกอบไปด้วยลดความสูญเสียต่อชีวิตร่วมกับทรัพย์สิน ซึ่งไม่เพียงเป็นความเสียหายทางเศรษฐกิจ แต่ยังเป็นปัญหาต่อการพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงคุณภาพชีวิตด้วย

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า จว.ใช้กลไกของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จว.กระบี่ เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนเพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ ร่วมด้วยจังหวัดกระบี่ได้กำหนดให้การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% เป็นวาระสำคัญของจังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ

ซึ่งมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการนโยบายการป้องกันร่วมกับลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งนี้จึงนับเป็นโอกาสที่ดีมาก ที่บริษัทมิชิลิน จำกัด ได้สนับสนุนหมวกนิรภัยเด็ก จำนวน 1,000 ใบ ให้ จว.กระบี่เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน

เรียบเรียงใหม่จากเนื้อหาเรื่อง : ข่าวกระบี่วันนี้ และอย่าพลาดเรื่องราวดี ๆ จากเรา ที่เดียว

ลงประกาศฟรี กับเรา กระดานคุย ชุดเดรส เสื้อผ้าเดรส