Notifications
Clear all

รีบเลยปีใหม่นี้ เเจกพันธุ์ไม้ ขายสินค้าราคาถูก ตามแหล่งเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทย


admin
Posts: 59
Admin
Topic starter
(@admin)
Member
Joined: 11 years ago

กระทรวงเกษตรฯ พร้อมใจส่งความสุขปีใหม่ มอบให้ประชาชน ปี 65 ผ่าน 2 โครงการ เท่ากับ เปิดสถานที่ท่องเที่ยวรวมทั้งแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าชมฟรี/ลดค่าบริการในช่วงเทศกาล รวมทั้งการจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐาน

ซึ่งก็หมายความว่าในวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรรวมทั้งสหกรณ์ ได้ให้ข้อมูลว่า กระทรวงเกษตรรวมทั้งสหกรณ์พร้อมใจส่งสุขปีใหม่ ปี 2565 มอบให้เกษตรกรรวมทั้งประชาชน ประกอบด้วย 2 โครงการ เท่ากับ

 1. เพิ่มสุขปีใหม่ เที่ยวทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรรวมทั้งสหกรณ์
 2. เสริมพลังปีใหม่ จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพ

เพิ่มสุขปีใหม่ เที่ยวทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรรวมทั้งสหกรณ์

ซึ่งก็หมายความว่าจะมีกิจกรรมย่อย เท่ากับ เปิดสถานที่ท่องเที่ยวรวมทั้งแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าชมฟรี/ลดค่าบริการในช่วงเทศกาล เป้าหมายประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 56,666 คนประกอบด้วย การเปิดศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต้อนรับนักท่องเที่ยว เปิดสถานที่ให้เกษตรกรเข้ามาจำหน่ายสินค้า เปิดให้เยี่ยมชมนิทรรศการวันดินโลก ชมสวนดอกไม้ รวมทั้งทุ่งทานตะวัน พร้อมลดค่าบริการเข้าชมฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค จังหวัดสระบุรี รวมทั้งเปิดพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ประชาชนเข้าชม รวมทั้งกิจกรรมฉายภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ พิพิธภัณฑ์กษัตริย์เกษตร รวมทั้งเส้นทางสืบสาน รักษาต่อยอด Wisdom Farm

พร้อมเปิดแหล่งท่องเที่ยวสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ รวมทั้งศูนย์วิจัยรวมทั้งพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้ประชาชนเข้าชมฟรี เปิดสถานที่ศูนย์วิจัยการเกษตรให้เที่ยวชม จำนวน 12 แห่ง แหล่งท่องเที่ยวด้านปศุสัตว์ จำนวน 6 แห่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จำนวน 95 แห่งเป็นต้น

อีกทั้งยังเปิดสถานที่ราชการ รับนักท่องเที่ยว เข้าเยี่ยมชมช่วงเทศกาล รวมทั้งแจกพันธุ์ไม้ เป้าหมายประชาชนรวมทั้งเกษตรกรได้รับประโยชน์ จำนวน 116,450 คนประกอบด้วย โดยมีสถานที่ ดังนึ้

แนะนำแหล่งเที่ยวเชิงเกษตร ที่มีการเเจกพันธุ์ไม้ รวมทั้งขายสินค้าราคาถูก

 • จุดบริการศูนย์วิจัยข้าว 3 แห่ง (จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่รวมทั้งสกลนคร)
 • ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 2 แห่ง (จังหวัดพัทลุงรวมทั้งลำปาง)
 • โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ 1 แห่ง (จังหวัดชุมพร)
 • โครงการส่งน้ำรวมทั้งบำรุงรักษา 6 แห่ง (จังหวัดลำปาง (2 แห่ง) กาฬสินธุ์ นครราชสีมา ศรีสะเกษ รวมทั้งสุพรรณบุรี) อ่างเก็บน้ำ 10 แห่ง (จังหวัดชัยภูมิ กาฬสินธุ์ นครราชสีมา สุรินทร์ นครนายก (3 แห่ง) ระยอง อุบลราชธานีรวมทั้งระนอง)
 • โครงการชลประทาน 3 แห่ง (จังหวัดนครศรีธรรมราช (2 แห่ง) รวมทั้งบึงกาฬ)
 • ศูนย์วิจัยรวมทั้งพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 39 แห่ง (จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย แพร่ พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย กำแพงเพชร อุดรธานี หนองคาย นครพนม ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ มุกดาหาร ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ชลบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว ตราด พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ปทุมธานี ชัยนาท อุทัยธานี สิงห์บุรี สมุทรปราการ ราชบุรี ตรัง นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี นราธิวาส สุพรรณบุรี น่าน รวมทั้งลำพูน)
 • สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปากช่อง คทช. จำกัด จังหวัดนครราชสีมา
 • ศูนย์วิจัยรวมทั้งพัฒนาอาหารสัตว์ 2 แห่ง (จังหวัดยโสธรรวมทั้งหนองคาย) รวมทั้งสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
 • สำนักคุ้มครองพันธุ์พืชกรุงเทพมหานคร สำนักวิจัยพัฒนาการเกษตรเขต 4 แห่ง (จังหวัดขอนแก่น อุบลราชธานี จันทบุรี รวมทั้งชัยนาท)
 • ด่านตรวจพืชท่าอากาศยาน 2 แห่ง (จังหวัดเชียงราย 2 แห่ง)
 • ศูนย์วิจัยพืชไร่ 2 แห่ง (จังหวัดขอนแก่น รวมทั้งสุพรรณบุรี) ศูนย์วิจัยเกษตรหลวง 2 แห่ง (จังหวัดเชียงใหม่ 2 แห่ง) – ศูนย์วิจัยพืชสวน 4 แห่ง (จังหวัดชุมพร ยะลา ศรีสะเกษ รวมทั้งตรัง)
 • ศูนย์วิจัยรวมทั้งพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช 2 แห่ง (จังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งเชียงใหม่)
 • ศูนย์วิจัยรวมทั้งพัฒนาการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย ศูนย์วิจัยรวมทั้งพัฒนาการเกษตร 22 แห่ง (จังหวัดแม่ฮ่องสอน สุโขทัย พิจิตร หนองคาย เพชรบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี แพร่ อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ นครพนม มุกดาหาร สกลนคร หนองคาย สุรินทร์ ร้อยเอ็ด กาญจนบุรี ราชบุรี จันทบุรี ปราจีนบุรี รวมทั้งตรัง)
 • ศูนย์วิจัยรวมทั้งพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรจังหวัดขอนแก่น (2 แห่ง)
 • ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดศรีสะเกษ
 • ศูนย์ส่งเสริมรวมทั้งพัฒนาอาชีพการเกษตร 3 แห่ง (จังหวัดกระบี่ เชียงใหม่ รวมทั้งจันทบุรี)
 • ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช 10 แห่ง (จังหวัดชลบุรี ตรัง นครราชสีมา นครศรีธรรมราช บุรีรัมย์ พิษณุโลก มหาสารคาม ลำพูน สุพรรณบุรี รวมทั้งอุดรธานี)
 • องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (MILK LAND 2) จังหวัดสระบุรี รวมทั้งสำนักงาน อ.ส.ค. ภาค 4 แห่ง (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สุโขทัย เชียงใหม่ รวมทั้งขอนแก่น)
 • สถานีเรดาร์ฝนหลวง 5 แห่ง (จังหวัดเชียงใหม่ นครสวรรค์ นครราชสีมา ชลบุรี รวมทั้งสุราษฎร์ธานี)
 • ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เสริมพลังปีใหม่ จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพ

เป้าหมายประชาชนรวมทั้งเกษตรกรได้รับประโยชน์ จำนวน 1,445,969 คนจัดหาสินค้าดีมีคุณภาพเพื่อจำหน่ายให้แก่ประชาชน รวมทั้งเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรให้แก่เกษตรกรผ่านช่องทางต่าง ๆ

เช่น การจัดจำหน่ายสินค้ารวมทั้งผลิตภัณฑ์เกษตรราคาพิเศษ อาทิ สินค้าปศุสัตว์ ประมง พืช ผัก รวมทั้งผลผลิตทางการเกษตร เช่น ไข่ไก่ กาแฟพรีเมี่ยม มะคาเดเมียนัทอบเกลือ รวมทั้งน้ำผลไม้จาโบติกาบา พร้อมทั้งมีการจำหน่ายชุดของขวัญด้วยสินค้าจากงานวิจัย (นวัตกรรมอาหาร รวมทั้งนวัตกรรมสุขภาพรวมทั้งความงาม) อาทิ เครื่องดื่มข้าวสินเหล็ก คอลลาเจนสกัดจากหอยเป๋าฮื้อ เซรั่มจากสารสกัดดอกไม้เหลือง รวมทั้งชุดบำรุงผิวหน้าจากสารสกัดจากข้าวหอมมะลิแดง รวมทั้งจำหน่ายสินค้าคุณภาพราคาพิเศษ จากเกษตรกรรวมทั้งกลุ่มเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน บริการ ณ จุดจำหน่ายของหน่วยงาน (ในพื้นที่ส่วนกลาง รวมทั้งภูมิภาค) รวมทั้งจำหน่ายผ่านตลาดออนไลน์ เช่น www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com www.ortorkor.com www.dgtfarm.com www.coopshopth.com เป็นต้น

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรรวมทั้งสหกรณ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเกษตรกรรวมทั้งประชาชนจะได้รับประโยชน์รวมทั้งความสุขจากโครงการดังกล่าวไม่มากก็น้อย นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อปฏิรูปภาคการเกษตรสร้างความเข้มแข็ง สร้างรายได้อย่างมั่นคงให้แก่เกษตรกรในปีหน้าอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

Share: