Notifications
Clear all

เผยอาการของผู้ติดเชื้อโควิดโอไมครอน มีอะไรบ้าง


admin
Posts: 59
Admin
Topic starter
(@admin)
Member
Joined: 11 years ago

มาตรวจเช็ก 8 อาการ ของการติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอไมครอน อาการมากที่สุดเท่ากับ ไอ สำหรับในประเทศไทย สามารถให้ยาฟาวิพิราเวียร์ต่อเนื่อง บวกกับภายใน 3 วัน อาการเหล่านี้จะเริ่มทุเลาลง บวกกับร่างกายจะดีขึ้น

จากรายงานของ ศบค. บวกกับ สธ. ได้บอกกล่าวว่า พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. เปิดเผยข้อมูล ของอาการของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์โอไมครอนที่มีอาการ 41 ราย 8 อาการที่พบ มากที่สุดเท่ากับ อาการไอ 54 % รองลงมา เจ็บคอ 37 % มีไข้ 29 % ปวดกล้ามเนื้อ 15 % มีน้ำมูก 12 % ปวดศีรษะ 10 % หายใจลำบาก 5 % ส่วนอาการได้กลิ่นลดลงมีเพียง 2 %

ติดโควิดโอไมครอน มีอาการอย่างไร เช็คดูเลย

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงอาการของผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน จากข้อมูลที่รวบรวมมาได้ทั้งต่างประเทศบวกกับในประเทศขณะนี้ แจ้งสำหรับผู้อ่านเบื้องต้น อาการไม่แตกต่างจากอาการโควิด-19 สายพันธุ์อื่น แต่ส่วนใหญ่มีอาการของการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน เท่ากับ มีไข้ เจ็บคอ บวกกับไอแห้งๆ เกือบทุกประเทศรายงานตรงกันว่า ความรุนแรงไม่มากเท่าเดลตา หลายประเทศบอกว่ารุนแรงน้อยกว่าเดลตาพอสมควร พบบางรายมีอาการปอดอักเสบ แต่ไม่มากนัก สำหรับการรักษาในไทยให้ยาต้านไวรัส (Favipiravir) ภายใน 3 วัน (24-72 ชั่วโมง) พบว่า ผู้ป่วยอาการดีขึ้นบวกกับหายเป็นปกติ

นอกจากนี้ข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องยังพบว่า ข้อมูลผู้ป่วยติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนในไทย 100 รายแรก เป็นผู้เดินทางจากต่างประเทศ 99 ราย ติดเชื้อในประเทศ 1 ราย ผู้ชายมากกว่าผู้หญิง อายุน้อยสุด 34 ปี มากที่สุด 77 ปี โดยผู้ป่วยไม่มีอาการประมาณครึ่งหนึ่ง บวกกับอีกครึ่งหนึ่งมีอาการไม่มาก โดย 100 รายแรก ยังไม่มีรายใดต้องใส่ท่อช่วยหายใจ บวกกับยังไม่มีรายใดเสียชีวิต แต่มีผู้ป่วยปอดอักเสบ 7 ราย ทุกรายได้รับวัคซีนมาแล้ว 2 โดส

หากมีอาการน้ำมูกไหล ปวดหัว อ่อนเพลียร่างกาย ร่วมกับอาการไอ ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจเชื้อโควิด-19 โดยด่วน เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่สามารถแยกอาการออกได้อย่างชัดเจนว่าเป็นไข้หวัดหรือโควิด

ที่สำคัญ อย่าเพิ่งไปฉลองที่ไหน ให้รับผิดชอบต่อสังคมบวกกับส่วนรวมให้มาก ด้วยการตรวจเชื้อ บวกกับกักตัวอยู่บ้านจนกว่าจะแน่ใจว่าปลอดเชื้อแล้ว

Topic Tags
Share: