ศูนย์รวมแฟชั่นอิสลาม

ใครอยากเห็นแฟชั่นอิสลาม ต้องไปที่กัวลาลัมเปอร์ เพราะรัฐมนตรีการท่องเที่ยวมาเลย์ Datuk Seri Dr Ng Yen Yen ได้กล่าวในการเปิดงานเทศกาลแฟชั่นอิสลาม ไปแล้วเมื่อปี 2011 ประมาณวันที่ 17 พ.ย. ว่าอุตสาหกรรมแฟชั่นของมาเลย์ต้องไปได้ไกล โดยต้องมุ่งจัดกิจกรรมส่งเสริมแฟชั่นต่างๆ ที่เน้นเครื่องแต่งกายแบบมุสลิมมาเลย์ที่ไม่เหมือนใคร

โดยนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางที่มาเยือนมาเลย์เพิ่มขึ้นจาก 20,000 คน ในปี 2533 เป็น 320,000 คนในปีที่ผ่านมา รัฐมนตรีหญิงกล่าวว่า นี่เป็นเหตุผลที่ต้องส่งเสริมการจัดแฟชั่นแบบอิสลามให้มากขึ้น และทางกระทรวงคาดหวังจำนวนนักท่องเที่ยวจะเพิ่มถึง 500,000 คนในปี 2563 โดยจะมีการติดตามเก็บข้อมูลทุกปี

มีนักออกแบบแฟชั่นทั้งในประเทศ และจากทั่วโลก เข้าร่วมออกร้านแสดงผลงานจำนวนมาก โดยงานเทศกาลแฟชั่นมุสลิมนี้เน้นธีมแนว Oriental Charm แฟชั่นที่กรุงจากาตาร์นั้นได้มีการรวมเอามุสลิมดีไซเนอร์ต่างๆ อย่างมากมาย โดยเฉพาะจากมาเลเซียและอินโดนีเซีย โดยจุดประสงค์การจัดงานเพื่อให้นักออกแบบได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบเสื้อผ้า ทั้งนี้โดยคำนึกถึงเอกลักษณ์ของอิสลามในการออกแบบเสื้อผ้าด้วย

ศูนย์รวมแฟชั่นอิสลาม

ประเทศอินโดนีเซีย เป็นประเทศที่มีมุสลิมมากที่สุดในโลก ประมาณ 204 ล้านคน ประชากรในอินโดนีเซียมีประชากรประมาณ 234 ล้านคน (พ.ศ. 2549) ประชากรส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ออสโตรนีเชียน และนับถือศาสนาอิสลาม

อุตสาหกรรม​เครื่อง​แต่งกายนั้น​เป็นสิ่งที่นำราย​ได้มาสู่หลายๆ ประ​เทศ โดยแต่ละประเทศที่มีผู้นับถือศาสนาอิสลามมากกว่าร้อยละ 80 ก็จะมุ่ง​เน้น​ไปที่​เครื่อง​แต่งกายของชาวมุสลิม​เป็นหลัก ​ซึ่ง​เป็นชุด​แต่งกายที่มี​เอกลักษณ์​และสวยงาม​ไม่​แพ้ชุด​แต่งกายปกติ ที่สำคัญมี​การผลิตขึ้น​ใช้​เองภาย​ในท้องถิ่นในหลายประเทศมา​เป็น​เวลายาวนาน ​เรียก​ได้ว่าแฟชั่นอิสลาม เป็นชุดที่มี​เอกลักษณ์​และน่าสน​ใจ​เป็นอย่างมาก