การทำเว็บให้ติดอันดับ

เริ่มโปรโมทเว็บให้มีอันดับ

การเริ่มต้นโปรโมทเว็บ ขั้นตอนแรกต้องมีการสร้างเนื้อหาที่สามารถเรียกคนเข้าชมได้และหากทำให้ผู้ชมติดตามอยู่เสมอและไม่ไปไหน นั่นถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง แต่จะทำอย่างไรให้คนๆ นั้นเข้ามาเจอยังเนื้อหาที่เราเขียนขึ้นได้ ลิ้งเป็นสิ่งสำคัญ การโปรโมทเว็บ เป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก รองจากเนื้อหาที่ดี