การเลือกชุดเดรส

เลือกซื้อเดรสอย่างไรให้ดูดี
การเลือกซื้อเสื้อผ้าสวมใส่ให้ดูดี

ในการเลือกซื้อเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายเพื่อสวมใส่เพื่อให้ดูดีนั้นมีหลากหลายวิธี แต่รูปแบบและการออกแบบไม่ใช่ทั้งหมดที่จำเป็น คุณสมบัติของผ้า ก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการตัดสินใจเลือกซื้อ ผ้าบางชนิดแม้จะออกแบบมาอย่างดีแต่เมื่อดูคุณลักษณะโดยรวมกลับไม่เข้ากันกับแบบที่มี ก็ย่อมทำให้ผู้สวมใส่ดูไม่จืดไปได้เหมือนกัน ดังนั้น การเลือกซื้อผ้าเพื่อมาตัดเย็บเป็นชุดต่างๆ ก็เป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่ง เลือกคุณสมบัติของผ้าตามวัตถุประสงค์ที่ต้องใช้ เช่น เสื้อผ้าใส่ทำงาน เครื่องแบบนักเรียน เสื้อผ้าใส่ลำลองอยู่ในบ้าน เหล่านี้ควรเลือกผ้าที่เหมาะสม [...]

เลือกใส่ชุดเดรสให้สวย

วิธีเลือกชุดเดรสที่เหมาะกับรูปร่างคุณนั้นมีขั้นตอนค่อนข้างหลากหลาย เพราะผู้หญิงมีรูปร่างอยู่หลายรูปแบบแตกต่างกันออกไปแต่ละรูปร่าง ก็มีข้อบกพร่องแตกต่างกันออกไป การเลือกชุดเดรสมาสวมใส่ ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยปิดส่่วนด้อยของร่างกาย และเสริมให้ดูรูปร่างดีขึ้นจากการเลือกชุดเดรสที่เหมาะสมกับตัวเอง โดยมีทิปในการเลือกชุดเดรสดังนี้ สำหรับผู้หญิงที่มีรูปร่างตามหัวข้อ หรือ ที่เรียกกันว่า pear-shaped รูปทรงลูกแพร์ ชุดเดรสที่ควรเลือกควรเป็นชุดเดรสที่ไม่สั้นมากเกินไป คือมีความยาวเกือบถึงหัวเข่าหรือมีเลยหัวเข่าไปได้เล็กน้อย เพราะถ้าสั้นมากๆจะทำให้เห็นสะโพกที่กว้างของคุณอย่างชัดเจนและทำให้เปรียบเทียบกับช่วงไหล่ของคุณได้ [...]