แลกลิ้งออโต้

รับแลกลิ้งอัตโนมัติ

การแลกลิ้งสำคัญอย่างไร ประโยชน์ของการแลกลิงค์เพื่อนบ้านนั้น เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยไหนจำไม่ได้เพราะไม่มีใครได้บันทึกเอาไว้ แต่เข้าใจกันว่า มีมาพร้อมๆ กับระบบการค้นหา